چگونه از ارتکاب به سرقت علمی خودداری کنیم؟

۱۳۹۸-۱۱-۱۳ ۱۵:۴۳:۲۶ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳|آموزش ها|بدون ديدگاه

سرقت علمی به معنای استفاده از کلمات یا ایده‌های شخص دیگر بدون رفرنس دهی صحیح به نویسنده اصلی است. بعضی اوقات سرقت ادبی به صورت عمدی اتفاق می‌افتد، اما اغلب به شکل اتفاقی و در اثر بی دقتی یا فراموشی اتفاق رخ می‌دهد. وقتی مقاله علمی می نویسید، از منابع مختلفی برای اطلاعات و شواهد استفاده می کنید. برای جلوگیری از سرقت ادبی، باید این منابع را به درستی وارد متن خود کنید. در این مطلب برای پاسخگویی به سوال چگونه از ارتکاب به سرقت علمی خودداری کنیم؟ چهار گام اساسی را ذکر نموده‌ایم.