Therefore یا However؟ استفاده موثر از عبارت‌های ربط در نگارش آکادمیک

۱۳۹۷-۴-۶ ۱۷:۱۴:۲۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶|آموزش ها|بدون ديدگاه

مقاله‌ی خوب باید ساختارمند باشد. ایده‌های مقاله باید جریانی پیوسته و روان داشته باشند. ایده‌ای که در جمله مطرح می‌شود باید با ایده‌های جمله‌های پیشین و پسین پیوندی منطقی داشته باشد. برای نگارش یکپارچه و به‌هم‌پیوسته، یکی از روش‌های خوب استفاده از عبارت‌های ربط است. عبارت ربط را در ابتدای جمله به کار می‌برند تا نشان دهند که نکته‌ی مطرح‌ شده در جمله با نکته‌ی جمله‌ی قبلی ارتباط دارد.

عبارت‌های ربط به خواننده کمک می‌کنند تا دلیل مطرح شدن یک ایده‌ی جدید را درک کند و نشان می‌دهند که ایده‌ی جدید چه نقشی در مقاله ایفا می‌کند: به این معنا که آیا ایده‌ی جدید مثالی است که ایده‌ی جمله‌ی قبل را شرح می‌دهد یا دیدگاهی را مطرح می‌کند که با جمله‌ی قبلی در تضاد است.

در ادامه، عبارت‌هایی را مرور می‌کنیم که در ابتدای جمله به کار می‌روند. زمانی که از یک عبارت ربط استفاده می‌کنیم، باید به بافتار متن توجه کنیم. نگاه‌تان باید فراتر از جمله‌ای باشد که می‌خواهید به آن عبارت ربط اضافه کنید. باید به جمله‌ی قبلی یا چند جمله قبل‌تر از آن هم توجه کنید. ببینید میان مضمون جمله‌ی فعلی و جمله‌ی قبلی چه رابطه‌ای وجود دارد.

ارائه‌ی مثال

برای ارائه کردن مثال، یکی از عبارت‌های زیر را استفاده کنید:

For example

For instance

مطرح کردن ایده‌ی جدید یا شاخ و برگ دادن به یک ایده‌ی مشابه

In addition

Moreover

Further

Furthermore

برای مثال، به‌منظور باز کردن بحث درباره‌ی مسأله‌ی مطرح‌شده در یکی از مراحل تحقیق می‌توانید بنویسید،

Some participants in the study did not understand the task. Further, they did not have enough time to read the words on the computer screen.a

در اینجا، هر کدام از دو جمله‌ی بالا ایده‌های مجزایی را مطرح می‌کنند که مضمون آن‌ها با مسأله‌ی مورد بحث یکسان است. در جمله‌ی اول، یکی از مسائل مطرح می‌شود (not understanding the task) و درجمله‌ی بعد، مسئله‌ی دوم بیان می‌شود (not having enough time to read).

مطرح کردن ایده‌ی متضاد

این عبارت‌ها نشان می‌دهند که جمله‌ی جدید ایده‌ی متفاوت یا متضادی را در مقایسه‌ی با جمله‌ی قبل، مطرح می‌کند.

However

On the other hand

In contrast

On the contrary

برای مثال، برای توصیف رفتارهای متضادِ شرکت‌کنندگان در مطالعه، می‌توانید بنویسید،

Some participants in the study did not understand the task. In contrast, others understood the instructions easily.a

مطرح کردن علیت و روابط منطقی

برای نشان دادن اینکه یک ایده یا رویداد نتیجه، یا پیامد، ایده یا رویدادی دیگر است، واژه‌ها و عبارت‌های ربط متنوعی را به کار می‌بریم. به فهرست زیر توجه کنید.

Thus

Therefore

Consequently

As a result

Thus یعنی «از این رو». این واژه زمانی استفاده می‌شود که جمله‌ی قبلی روش و حالتی را نشان می‌دهد که در جمله‌ی بعدی انجام امری را امکان‌پذیر کرده است. برای مثال، می‌توان نوشت:

The new program is open to people of all ages. Thus, it expands the number of eligible applicants.a

“Therefore”، “Consequently”، و “As a result” یعنی آن‌چه در ادامه می‌آید نتیجه‌ی منطقی چیزی است که پیش از آن مطرح شده است:

The new program is open to people of all ages. Therefore, many more people can apply or Many people applied to the government’s new program. As a result, the application review is taking a long time.a

جمع‌بندی

در پایان پاراگراف، بخش، یا مقاله، ممکن است بخواهید آن‌چه را نوشته‌اید به‌طور خلاصه بیان کنید. اگر بخواهید به خواننده سرنخی را مبنی جمع‌بندی بحث ارائه دهید، می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید.

In conclusion

In summary

اجتناب از And و But

استفاده از and و but در ابتدای جمله از نظر گرامری مشکلی ندارد. با این حال، این کار مقاله را غیررسمی و خودمانی می‌کند. در مقاله‌های علمی، بهتر است گزینه‌های رسمی‌تری را انتخاب کنیم. برای مثال، به جای and در ابتدای جمله، می‌توانیم از ربط‌دهنده‌هایی مانند in addition، further ،furthermore، یا moreover استفاده کنیم. به‌طور مشابه، but را می‌توان با گزینه‌هایی مانند however یا yet جایگزین کرد. همچنین ببینید آیا جمله بدون عبارت‌های ربط به خوبی درون یک پارگراف جای می‌گیرد. (توجه کنید که and و but هر دو برای پیوند دادن دو بند درون یک جمله‌ی واحد مناسب هستند؛ این پیشنهاد به این معناست که از آن‌ها در ابتدای جمله استفاده نکنید.)

نکته‌های تکمیلی       

فهرست‌های فوق تنها تعداد کمی از عبارت‌های ربط رایج در مقاله‌های آکادمیک را ارائه دادند. به یاد داشته باشید که لازم نیست در شروع تمام جمله‌ها از یک عبارت ربط استفاده کنید. خواننده می‌تواند با توجه به مضمون جمله‌های درون پاراگراف ایده‌ها را به هم ربط دهد. شروع تمام جمله‌ها با عبارت‌های ربط ممکن است تمرکز خواننده را از محتوای کلی متن منحرف کند. بنابراین، از عبارت‌های ربط در جایی که منطقی و مفید است استفاده کنید.

ثبت ديدگاه