نگارش روان متون آکادمیک با ایجاد پیوند منطقی بین جمله‌ها

۱۳۹۷-۳-۲۷ ۱۶:۳۹:۰۰ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷|آموزش ها|بدون ديدگاه

در نگارش آکادمیک، ارتباط جمله‌ها با جمله‌ی مجاورشان باید طبیعی به نظر برسد. در غیر این صورت، متن‌تان با شکستگی معنایی مواجه می‌شود. یکی از روش‌های پیشگیری از این مشکل سیگنال‌دهی نامیده می‌شود. از این روش برای برقراری ارتباط منطقی میان جمله‌های مجاور استفاده می‌کنیم. در صورت استفاده نکردن از این شیوه، خواننده موضوع را اشتباه متوجه می‌شود یا از خواندن متن دست می‌کشد.

جمله‌هایی که به‌درستی سیگنال‌دهی شده‌اند خواننده را تا انتها با متن همراه می‌کنند. خواننده برداشت اشتباهی از جمله‌ها نمی‌کند و در انتها نکته‌ی مبهمی برایش باقی نمی‌ماند. در ادامه، چند ساختار را مرور می‌کنیم که جریان جمله‌ها را تسهیل می‌کنند.

ساختارهایی برای ایجاد پیوند بین جمله‌ها برای نگارش روان متون آکادمیک

استفاده از حروف ربط وابسته (Subordinating Conjunctions) و حروف ربط هم‌پایه (Coordinating Conjunctions)

مثال‌ها:

for, and, nor, but, or, yet, so, so that, before, after, unless, although, insofar as, whenever, because, since, why

ببینید با خلاصه کردن ایده‌ی جمله‌ی اول در ابتدای جمله‌ی دوم، بدون استفاده از حروف ربط، چه اتفاقی می‌افتد:

To successfully stride forward, planners must first target key sectors that relate to both the economy and to national security. To realize a technological leap forward in areas important to the national interest is a good way for developing nations to catch up to advanced ones without wasting limited resources.a

در پاراگراف بالا، مخاطب باید با خودش کلنجار رود تا بفهمد آیا در جمله‌ی دوم قرار است اطلاعات جدیدی ارائه شود یا باید ریزه‌کاری‌های نهفته در آن را دریابد. با استفاده از حرف ربط وابسته، نویسنده می‌تواند بین این دو جمله رابطه‌ای منطقی برقرار کند.

To successfully stride forward, key sectors that relate to both the economy and to national security must be targeted, so that developing nations can catch up to advanced ones without wasting limited resources.a

استفاده از هم‌پوشانی (overlapping)

استفاده از آخرین واژه‌ی جمله‌ی اول در ابتدای جمله‌ی دوم.

برخی اوقات، باید واژه‌ای را که در جمله‌ی اول به کار رفته است در جمله‌ی دوم تکرار کنیم. در مثال زیر، رابطه‌ی جمله‌ی دوم از جمله‌ی اول قطع شده است.

The people’s continuous demand for material things is at odds with the austerity preached by Revolutionary leaders. No one wants to have less than their neighbors.a

با تکرار واژه‌ی پرمعنای “austerity”، این دو جمله را به هم پیوند می‌دهیم. به این نوع تکرار هم‌پوشانی می‌گویند.

The people’s continuous demand for material things is at odds with the austerity preached by Revolutionary leaders. Austerity is popular with no one.a

استفاده از جمله‌واره‌های موصولی (relative clauses)

جمله‌واره‌های وابسته که با ضمایر موصولی یا قیدهای موصولی شروع می‌شوند.

  • ضمایر موصولی (relative pronoun) مانند who, whom, whose, that, or which
  • قیدهای موصولی (relative adverb) مانند when, where, or why

شکستگی ممکن است زمانی رخ دهد که نویسنده تمایلی به کاربرد جمله‌واره‌های موصولی ندارد.

There were 57 tasks in the Twelve-Year Plan. They were accomplished ahead of schedule.a

There were 57 tasks in the Twelve-Year Plan, which were completed ahead of schedule.a

استفاده از جمله‌واره‌های موصولی در مثال دوم، وقفه‌ی ناشیانه را اصلاح کرده است. دقت کنید که ضمیر موصولی به “plan” متصل شده است نه “task”، زیرا ضمیر موصولی جانشین “plan” شده است (plan مرجع which است).

استفاده از ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

this, these, that

در نهایت، استفاده از ضمایر اشاره را بررسی می‌کنیم.

Human beings have always searched the world for the elixir of life. They have always dream of immortality.a

Human beings have always dream of immortality. This prompted them to search the world for the elixir of life.a

این روش توجه خواننده را به نکته‌ای که تحلیلش از نظر نویسنده ارزشمند است جمله می‌کند. مهم‌ترین موضوعی که نویسنده روی آن تاکید دارد مرجع ضمیری است که در جمله‌ی دوم استفاده می‌شود. در جمله‌ی اول، «رویای جاودانگی» مهم‌ترین بخش جمله است. در جمله دوم، ضمیر this جانشین آن شده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، نگاهی انداختیم به ساختارهای گرامری که برای پیوند دو جمله می‌توانید استفاده کنید. این ساختارها حروف ربط هم‌پایه و حروف ربط پیوسته، هم‌پوشانی، جمله‌واره‌های موصولی و ضمایر اشاره هستند. استفاده از آن‌ها مقاله را به جریان می‌اندازد.

ثبت ديدگاه