تمایز میان حقیقت علمی و ادعای علمی در نگارش آکادمیک با استفاده از مفهوم تردید (hedging)

۱۳۹۷-۳-۲۳ ۱۶:۱۶:۲۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳|آموزش ها|بدون ديدگاه

در نگارش آکادمیک باید در بیان گزاره‌های علمی احتیاط کنیم تا مرز بین حقیقت و ادعا از هم تفکیک شود. به این عمل تردید (hedging) گفته می‌شود. “hedging” یعنی استفاده از ابزارهای زبان‌شناختی برای بیان عدم قطعیت و تردید؛ همچنین، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توانید مطالب را به‌طور غیرمستقیم مطرح کنید و نظرات خود بر مخاطب تحمیل نکنید.

مردم به دلایل متعدد از زبان تردیدآمیز استفاده می‌کنند. برخی از این دلایل عبارتند از:

  • به حداقل رساندن این احتمال که یک محقق دیگر با ادعای مطرح‌شده مخالفت نماید
  • رعایت دستورالعمل‌های نگارش آکادمیک
  • تصدیق کردن این موضوع که ممکن است نقایصی در ادعای مطرح‌شده وجود داشته باشد

در ادامه، چند واژه و عبارت را مرور می‌کنیم که می‌توانند در بیان تردیدآمیز مطالب به ما کمک کنند:

افعال مقدمه‌ای و افعال غیرکمکی:

Seem, tend, look like, appear to be, think, believe, doubt, be sure, indicate, suggest, argue, claim, think, believe, doubt, be sure, indicate, suggest, assume, etc

قیدهای مُدال:

possibly, perhaps, conceivably

جمله‌واره‌های حاوی that:

It could be the case that…, it might be suggested that…, there is every hope that…a

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

It may be said that the commitment to some of the social and economic concepts was less strong than it is now.a

The lives they chose may seem overly ascetic and self-denying to most women today.a

در جمله‌ی اول، با نوشتن “it may be said” امکان تردید را برای مخاطب فراهم می‌کنیم تا این موضوع را که «تعهد به مفاهیم اجتماعی و اقتصادی کمتر از زمان معاصر بوده است» زیر سوال ببرد. در جمله‌ی دوم با نوشتن “may seem”، برای نظرمان مبنی بر اینکه «زن‌های امروز سبک زندگی مذکور را بیش از حد زاهدانه می‌دانند»، قطعیت کمتری قائل می‌شویم. با این شیوه، نظر خودمان را بر مخاطب تحمیل نمی‌کنیم.

یکی از مزایای نگارش آکادمیک این است که می‌توان مطالعات را از چشم‌اندازهای متفاوت بررسی کرد و دست مخاطب را برای تردید درباره‌ی نتایج علمی باز گذاشت. پژوهش‌های آکادمیک به‌طور ذاتی دارای  سعه‌ی صدر هستند؛ به این ترتیب، فضای بهبود و توسعه در تمام زمینه‌های علمی هموار می‌شود.

ثبت ديدگاه