ترجمه بی کیفیت و پیامدهای منفی آن

۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۱۱:۰۱:۳۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱|آموزش ها|1 ديدگاه

هرگونه خدمات، صنایع، کارکرد و محصولی که بی کیفیت تولید یا ارایه می‌شود پیامدهای منفی نیز با خود به همراه می‌آورد. در این مطلب سعی داریم به ترجمه بی کیفیت و پیامدهای منفی آن  بپردازیم. شرکت‌ها به سختی کار می‌کنند که اعتماد و احترام مشتری‌های‌شان را جلب کنند. با این حال، تلاش‌های آنها ممکن است براثر یک اشتباه در ترجمه نقش بر آب شود. براساس گزارشی از واحد اطلاعات اکونومیست، نیمی از ۲۵۷ مدیر ارشد مصاحبه‌شده تاکید کردند که ترجمه‌های غلط و محتوای «مفقودشده در  ترجمه» سبب شده‌ است قراردادهای بی