We در مقابل They: استفاده از اول شخص و سوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی

۱۳۹۷-۳-۱۳ ۱۵:۲۴:۵۲ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳|آموزش ها|بدون ديدگاه

کاربرد اول شخص، دوم شخص یا سوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی به دیدگاه مترجم یا نویسنده برمی‌گردد. استفاده از ضمایر اول شخص، متن ما را شخصی‌سازی می‌کند. به این معنا که هنگام نگارش از ضمایری مانند “I” و “we” استفاده می‌کنیم. زمانی که اطلاعات شخصی، مجله یا کتاب می‌نویسیم، این کار قابل پذیرش است با این حال، چنین روشی در نگارش آکادمیک معمول نیست.

برخی از نویسندگان مقالات پژوهشی، استفاده از دیدگاه اول شخص، دوم شخص و سوم شخص را گیج‌کننده می‌دانند. در نگارش و ترجمه مقاله پژوهشی و علمی، از دوم شخص اجتناب می‌شود. بنابراین، دلیل اصلی سردرگمی، اول شخص یا سوم شخص است. در ادامه، کاربرد و مثال‌های دیدگاه اول شخص، دوم شخص و سوم شخص را بررسی می‌کنیم.

استفاده از اول شخص در ترجمه مقاله پژوهشی

دیدگاه اول شخص به معنای استفاده از ضمایری است که مرجع آن‌ها شخص نویسنده است. این ضمایر عبارتند از:

 • I
 • We
 • Me
 • My
 • Mine
 • Us
 • Our
 • Ours

با استفاده از این ضمایر، اطلاعاتی را ارائه می‌دهیم که با اتکا به «خودمان» (we) کسب کرده‌ایم. در علوم و ریاضیات، این دیدگاه مطلوبیت چندانی ندارد. استفاده از ضمایر اول شخص خودپسندانه و خودبینانه تلقی می‌شود. زمانی که نتایج پژوهش‌تان را می‌نویسید، باید به خاطر داشته باشید مخاطب بر پژوهش تمرکز می‌کند نه شخصی که پژوهش را انجام داده است. هنگامی که می‌خواهید خواننده را مجاب کنید، بهتر است که از ضمایر شخصی اجتناب کنید. استفاده از ضمایر شخصی، علاوه بر اینکه خودبینانه به نظر می‌رسد، ارزش یافته‌های‌تان را نیز پایین می‌آورد. برای مثال:

Based on my results, I concluded that A and B did not equal to C.a

در این مثال، ممکن است تفسیر نادرستی از کل پژوهش صورت بگیرد. نتایجی که درباره‌شان بحث شده است نتایج حاصل از تفکرات نویسنده نیستند؛ در حقیقت، آن‌ها ماحصلِ آزمایش هستند. در این بافتار، ارجاع دادن به نتایج نادرست است و باید از آن اجتناب کرد. برای رفع این مشکل، جمله‌ی بالا را می‌توان به این شکل بازنویسی کرد:

Based on the results of the assay, A and B did not equal to C.a

استفاده از دوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی

دیدگاه دوم شخص از ضمایری استفاده می‌کند که به مخاطب اشاره می‌کنند. این ضمایر عبارتند از:

 • You
 • Your
 • Yours

این دیدگاه معمولاً در متونی استفاده می‌شود که به مخاطب دستورالعمل یا توصیه ارائه می‌کنند، مانند کتابچه‌های راهنما یا کتاب‌های آشپزی. دلیل استفاده از دوم شخص ایجاد تعامل با مخاطب است. برای مثال:

You will want to buy a turkey that is large enough to feed your extended family. Before cooking it, you must wash it first thoroughly with cold water.a

اگرچه برای ارائه‌ی دستورالعمل این کار روش خوبی است، در نگارش علمی یا آکادمیک مناسب نیست.

استفاده از سوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی

دیدگاه سوم شخص هم از اسم خاص استفاده می‌کند (مثلاً اسم اشخاص) و هم از ضمایری که به اشخاص و گروه‌ها ارجاع می‌دهند (برای مثال، پزشک‌ها، پژوهش‌گران). ضمایری که به اشخاص ارجاع می‌دهند عبارتند از:

 • She
 • Her
 •  (حالت ملکی) Hers
 • He
 • Him
 • (حالت ملکی) His
 • It
 • (حالت ملکی) Its
 • One
 •  (حالت ملکی) One’s

ضمایر سوم شخصی که به گروه‌ها ارجاع می‌دهند عبارتند از:

 • Everyone
 • Anyone
 • Them
 • They
 • (حالت ملکی) Their
 • (حالت ملکی جمع) Theirs

برای مثال:

Everyone at the convention was interested in what Dr. Johnson presented.a

The instructors decided that the students should help pay for lab supplies.a

The researchers determined that there was not enough sample material to conduct the assay.a

دیدگاه سوم شخص عموماً در مقاله‌های علمی استفاده می‌شود اما، برخی اوقات، فرمت آن مشکل‌ساز است. برای اجتناب از تکرار فاعل، از ضمایر نامعین استفاده می‌کنیم، اما باید از سوگیری جنسیتی اجتناب کرد. برای مثال:

A researcher must ensure that he has enough material for his experiment.a

The nurse must ensure that she has a large enough blood sample for her assay.a

بسیاری از نویسندگان مشکل فوق را با استفاده از “he or she” یا “him or her” حل می‌کنند، اما این کار مقاله را سنگین و حواس خواننده را پرت می‌کند. برای مثال:

A researcher must ensure that he or she has enough material for his or her experiment.a

The nurse must ensure that he or she has a large enough blood sample for his or her assay.a

برای حل این مشکل، می‌توان فاعل‌ها را به صورت جمع نوشت:

Researchers must ensure that they have enough material for their experiment.a

Nurses must ensure that they have large enough blood samples for their assay.a

استثناء در قواعد اول شخص، دوم شخص و سوم شخص در ترجمه مقاله پژوهشی

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، سوم شخص عموماً در نگارش و ترجمه مقاله پژوهشی و علمی استفاده می‌شود، اما این قاعده مانند گذشته سخت‌گیرانه نیست. در حال حاضر، استفاده از اول شخص و سوم شخص در برخی متون قابل پذیرش است، اما هنوز هم محل مناقشه است.

در فوریه‌ی ۲۰۱۱، پرفسور دیوید ام. شولتز در پست وبلاگی درباره‌ی کتاب «دانش شیوایی» گزینه‌های متعددی را درباره‌ی تفاوت دیدگاه نویسنده مطرح می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد در این رابطه، اجماعی وجود نداشته باشد. برخی عقیده دارند که قواعد گذشته باید پابرجا باشند تا از گرایش به نظریات شخصی اجتناب شود. در حالی که برخی دیگر عقیده دارند که اگر حقایق مطرح‌شده مستدل باشند، مهم نیست که از چه دیدگاهی پیروی می‌شود.

اول شخص یا سوم شخص: مقالات علمی چه می‎گویند

در مجموع، در برخی از مقالات علمی، استفاده از دیدگاه اول شخص در چکیده، مقدمه، بحث، و نتیجه‌گیری قابل پذیرش است. حتی در این حالت نیز نباید از “I” در بخش‌های مذکور استفاده کرد. به جای آن، از “we” استفاده کنید تا به گروهی از پژهشگرانی اشاره کنید که در مطالعه مشارکت کرده‌اند. در بخش‌های روش‌ تحقیق و نتایج، از دیدگاه سوم شخص استفاده می‌شود. یکدستی یا انسجام مهم‌ترین نکته است و در بخش‌های مذکور نباید از دیدگاهی به دیدگاه دیگر تغییر رویه داد، زیرا این کار حواس‌پرت‌کن است و توصیه نمی‌شود. بهترین کار این است که شیوه‌نامه‌ی اختصاصی مقاله‌ها را مطالعه کنید. پس از این کار، مطمئن شوید که مقاله عاری از اشتباهات ذکرشده یا سایر اشتباهات دستوری است.

فرض می‌کنیم که شما تنها پژوهش‌گر فعال در یک پروژه هستید. در کل کار، می‌خواهید از به کار بردن دیدگاه اول شخص دوری کنید، اما به‌دلیل نبودن هیچ پژوهش‌گر دیگری در پروژه، نمی‌توانید از “we” استفاده کنید. چه کاری انجام می‌دهید و چرا؟ در بخش نظرات دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید.

ثبت ديدگاه