انسجام در نگارش مقاله علمی: نگارش شفاف چگونه پذیرش آن را تسهیل می‌کند

۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۷:۲۹:۱۶ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷|آموزش ها|بدون ديدگاه

انسجام در نگارش مقاله (Coherence) یکی از ویژگی‌های ضروری نگارش آکادمیکِ خوب است. در نگارش آکادمیک، جریان ایده‌ها از جمله‌ای به جمله‌ای دیگر، باید منطقی و روان باشد. بدون به‌هم‌پیوستگی (Cohesion)، خواننده اصلی‌ترین نکته‌ی مقاله‌تان را درک نخواهد کرد. همچنین خوانایی متن مختل می‌شود. به‌هم‌پیوستگی لزوماً پیش‌نیاز انسجام است. این دو اصطلاح با هم متفاوتند: به‌هم‌پیوستگی زمانی ایجاد می‌شود که جمله‌ها در سطح جمله با هم پیوستگی دارند، در‌حالی‌که انسجام زمانی ایجاد می‌شود که ایده‌ها پیوسته باشند. به‌علاوه، به‌هم‌پیوستگی بر دستور زمان و سبک مقاله‌تان تمرکز می‌کند. با وب سایت ترجمه مقاله نیتیو پیپر همراه باشید.

انسجام در نگارش مقاله چیست؟

انسجام در نگارش مقاله به معنای «شفافیتِ ایده» است و زمانی ایجاد می‌شود که از گرامر و مجموعه لغات صحیح استفاده شده باشد. هدف از نوشتن، بیش از هر چیز، سود رساندن به خواننده است. بدون انسجام و به‌هم‌پیوستگی، خوانندگان‌تان با متنی ازهم‌گسسته مواجه می‌شوند و شکاف‌های متعددی را در ایده‌ی ارائه‌شده احساس می‌کنند. قاعدتاً خواندن و درک متنِ فاقد انسجام مشکل است. این مشکل مانع از تحقق هدف نهایی نگارش می‌شود که انتقال روشن و کارآمد ایده‌ی نویسنده است. برای اطمینان از انسجام و به‌هم‌پیوستگی در نگارش آکادمیک، راهبردهایی وجود دارد.

نمونه‌هایی از پاراگراف‌های منسجم و غیرمنسجم

انسجام و به‌هم‌پیوستگی پاراگراف منجر به یکپارچگی آن می‌شود. برای اطمینان از یکپارچگی پاراگراف، دو چیز را باید به ذهن بسپارید: باید یک موضوع واحد داشته باشد (که در جمله‌ی عنوان یا “topic sentence” مطرح می‌شود) و سایر جمله‌ها، همزمان با تمرکز برروی ایده‌ی اصلی پاراگراف، باید جزئیات جدیدی را بیان کنند. پاراگراف‌های زیر را مقایسه کنید.

پاراگراف غیرمنسجم:   

Dogs are canines that people domesticated a long time ago. Wolves are predecessors of dogs and they help people in a variety of ways. There are various reasons for owning a dog, and the most important is companionship

سگ‌ها سگ‌سانانی هستند که در زمان‌های دور توسط انسان‌ها اهلی شدند. گرگ‌ها اجداد سگ‌ها هستند و انسان‌ها را به اشکال متنوع یاری رسانده‌اند. دلایل متعددی برای داشتن سگ وجود دارد، و مهم‌ترین‌شان داشتن مونس است.

پاراگراف منسجم: 

Dogs are canines that people domesticated a long time ago, primarily for practical reasons. Even though dogs descended from wolves, they are tame and can be kept in households. Since they are tame, people have various reasons for owning a dog, such as companionship

سگ‌ها سگ‌سانانی هستند که در زمان‌های دور، عمدتاً برای استفاده‌های کاری، توسط انسان‌ها اهلی شدند. اگرچه تبار آن‌ها به گرگ‌ها باز می‌گردد، سگ‌ها اهلی‌اند و می‌توان از آن‌ها در خانه نگهداری کرد. به‌خاطر اهلی بودن، انسان‌ها دوست دارند به‌دلایل متعددی سگ داشته باشند، یکی از آن‌ها داشتن مونس است.

توجه کنید که ایده‌های نمونه‌ی غیرمنسجم به‌طور منطقی سازماندهی نشده‌اند. جمله‌ها با حروف ربط با یکدیگر ارتباط ندارند. هر کدام از جمله‌ها حامل ایده‌ای جدیدی هستند که در جمله‌ی عنوان مطرح نشده است. بنابراین، خواندن پاراگراف سخت است و خواننده ایده‌ی روشنی درباره‌ی موضوع آن ندارد. از طرف دیگر، ایده‌های موجود در نمونه‌ی منسجم به‌طور منطقی سازماندهی شده‌اند. تمام ایده‌ها از جمله‌ی عنوان سرچشمه گرفته‌اند. به‌علاوه، در عین حال که تمرکزشان بر جمله‌ی عنوان است، جزئیات بیشتری را نیز درباره‌ی موضوع اصلیِ پاراگراف ارائه می‌دهند.

+بیشتر بخوانید: نکات و راهبردهای ایجاد انسجام در مقاله علمی

برای دریافت خدمات مربوط به ترجمه تخصصی مقاله، نگارش کارولتر، فورمت‌بندی مقاله، ادیت تخصصی و ویراستاری مقاله کافی است از طریق شماره‌های تماس ما با همکارانمان در ارتباط باشید.

ثبت ديدگاه