اجتناب از حشو زائد در انگلیسی: بهبود خوانایی جمله در نگارش آکادمیک

۱۳۹۷-۴-۱۷ ۱۵:۲۶:۴۰ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷|آموزش ها|بدون ديدگاه

شاید شما هم با مقاله‌هایی که نگارش نامناسب‌شان خواننده را از مطالعه‌ی کامل آن‌ها منصرف می‌کند برخورد کرده باشید. با اینکه موضوع بسیاری از این مقاله‌ها جالب است، اما نگارش نامناسبی دارند. اگر این مشکل در مقاله‌ی شما وجود داشته باشد، تاثیرگذاری آن کاهش می‌یابد. داوران همتا ممکن است مقاله‌های دارای نگارش ضعیف را رد کنند. از این نظر، یک مقاله‌ی خوش‌خوان به اندازه‌ی مقاله‌ای که از نظر فنی قوی است باارزش به حساب می‌آید.

اگر اطلاعات دقیق و صریح باشند، مطالب علمی راحت‌تر درک می‌شوند. این موضوع به این معناست که باید در انتخاب واژه‌ها و اصطلاحات دقت کرد تا بتوان استدلال مورد نظر را به بهترین نحو به خواننده انتقال داد. به عبارت‌هایی که هیچ اطلاعات مفیدی به جمله اضافه نمی‌کنند عبارت‌های حشو گفته می‌شود. حذف این عبارت‌ها خوانایی جمله را بهبود می‌دهد.

نمونه‌هایی از عبارت‌های حشو زائد

 ممکن است تشخیص حشو زائد در مقاله دشوار باشد. جمله‌های زیر را یک بار مرور کنید. این جمله‌ها در مقاله‌های پژوهشی به کرات دیده می‌شوند.

The resulting liquid was purple in color

Various modifications of the procedure have recently been developed

The compound exhibited competition with the ligand for binding

Antibody was added to each individual sample for labeling

در نگاه اول، شاید هیچ کدام از جمله‌های بالا مشکلی نداشته باشند. با این حال پس از اینکه چند جمله‌ی بالا را با جمله‌های زیر مقایسه کنید، خطای نویسنده را تشخیص خواهید داد:

The liquid was purple

The procedure was recently modified

The compound competed with the ligand for binding

Samples were labeled with antibody

عبارت‌ها بالا تاثیرگذاری بیشتری دارند، زیرا هیچ کدام‌شان اطلاعات حشو ندارند. برای مثال، نیازی نیست که اشاره کنید «بنفش یک رنگ است». برای بیان منظورتان، در استفاده از واژه‌ها زیاده‌روی نکنید؛ این کار تمرکز مخاطب را بر هم می‌زند.

نکته‌هایی برای پیشگیری از حشو زائد

  • باید عبارت‌های تاکیدی را با دقت به کار ببرید.

 از عبارت‌هایی مانند “exactly the same”، “absolutely essential”، “extremely significant”، و “very unique” اجتناب کنید. تنها از عبارت‌های تاکیدی‌ای که بار معنایی جمله‌ها را تغییر می‌دهند استفاده کنید. برای مثال:

“CO accounts for by far the most pollution”

  • یک مطلب واحد را دوبار تکرار نکنید. برای مثال:

“completely eliminate”، “end result”، “basic essentials”

  • از منفی کردن واژه‌های منفی خودداری کنید.

 “not unlikely”، “not insignificant”

  • دقیق باشید، ابهام‌آمیز حرف نزنید.

به جای “many”، “a number of”، یا “several” برخی اوقات می‌توانید عدد دقیق را به کار ببرید.

  • عبارت‌ها و واژه‌های حشو را حذف کنید.

“due to the fact that” یا “in order to determine”

خوانایی جمله را با ساختاربندی مناسب مقاله افزایش دهید

مطمئن شوید که هر جمله تنها یک نکته را بیان می‌کند. گنجاندن چند نکته در یک جمله منجر به طولانی شدن آن می‌شود و کار خواننده را سخت می‌کند. با استفاده از لحن معلوم، می‌توان جمله‌ای کوتاه، پویا و جذاب ارائه داد.

هر پاراگراف را به موضوع جدیدی اختصاص دهید.  در اول پاراگراف نکته‌ی مورد نظرتان را بیان کنید. در ادامه، به آن نکته شاخ و برگ بدهید. بین هر پاراگراف و پاراگراف بعدی آن، باید ارتباطی منطقی برقرار باشد.

بیشتر مقاله‌ها از چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری تشکیل می‌شوند. چکیده خلاصه‌ی مقاله است و معمولاً نباید از ۳۰۰ واژه بیشتر باشد. مقدمه شامل اطلاعات پیش‌زمینه می‌شود تا خواننده درکی کلی از مقاله پیدا کند. چگونگی انجام تحقیق در بخش روش‌ها بیان می‌شود. یافته‌ها در بخش نتایج گنجانده می‌شوند. اهمیت یافته‌ها در بخش بحث بیان می‌شود. برای پیشگیری از حشو، اطلاعات را باید در بخش مرتبط به کار برد. برای مثال، اطلاعات مرتبط با روش‌های انجام تحقیق را نباید در بخش نتایج بیان کرد. هر ژورنالی دارای شیوه‌نامه‌ای است که تمام این مسائل در آن بیان شده‌اند.

مهم‌ترین چیزی که باید مد نظر قرار دهید خواننده است. باید اطلاعاتی را به کار ببرید که دقیقاً بیان کند چه کاری را چگونه و چطور انجام داده‌اید. با استفاده از نکته‌هایی که بیان شد، از حشو پیشگیری کنید تا معنا به طور موثر به خواننده منتقل شود.

ثبت ديدگاه