شش نکته مقدماتی در نگارش یافته ها یا نتایج پژوهش

۱۳۹۸-۹-۱۳ ۰۹:۴۱:۳۳ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶|آموزش ها|بدون ديدگاه

یکی از موضوعات مهم مقالات علمی، نگارش بخش یافته ها یا نتایج پژوهش است. درک چگونگی نوشتن یافته ها یا نتایج پژوهش برای مقالات آکادمیک مثلاً مقاله‌های پژوهشی روان‌شناسی یا پزشکی مهم است. مقالات آکادمیک باید شیوه‌ی نگارش منسجمی داشته باشند. همچنین، رعایت دستورالعمل‌های نگارش آکادمیک در نگارش متون علمی الزامی است. مقالات باید یافته‌ها را به شکل دقیق، صریح، موشکافانه و آگاهی‌بخش گزارش کنند. در ادامه، دستورالعمل‌هایی برای نگارش بهتر یافته ها یا نتایج پژوهش ارائه می‌شود. با نیتیو پیپر همراه باشید. با سایت  ترجمه مقاله نیتیو پیپر همراه باشید.

نکات و راهبردهای نگارش بهتر بخش یافته ها یا نتایج پژوهش

۱- یافته ها یا نتایج پژوهش را به شکلی توصیف کنید که مخاطب درک روشنی از نوع مطالعه‌ داشته باشد.

خواننده باید دقیقاً بداند که پژوهش مورد نظر مطالعه‌ موردی، تحقیق همبستگی یا یک تحقیق تجربی است. بهترین کار این است که هنگام توضیح دادن در مورد یافته‌ها نوع مطالعه را مشخص کنید. برای مثال، اگر یک تحقیق تجربی بوده است، بهتر است جمله این گونه شروع شود:

In this experiment …a

۲- در یافته‌های همبستگی، شیوه گردآوری داده‌ها را شرح دهید.

اگر یافته ها یا نتایج پژوهش مربوط به مطالعات همبستگی است، توصیف این بخش می‌تواند شامل توضیح مختصری درباره‌ی شیوه‌ی سنجش متغیرها باشد. برای مثال، اگر مطالعه رابطه میان همدلی و رفتارهای یاری‌گرایانه را بررسی می‌کند، توصیف یافته‌ها می‌تواند شامل توصیف شیوه‌ی سنجش همدلی باشد.

۳- در پژوهش‌های تجربی، توصیف مطالعه می‌تواند شامل توصیف شرایط آزمایشی باشد.

برای مثال، فرض کنیم تاثیر گوش کردن به موسقی بر بهره‌وری در یک تحقیق تجربی بررسی شده است و دو سناریو وجود دارد: شرایط آزمایشی که در آن آزمودنی‌ها به موسقی گوش می‌کنند و شرایط کنترل (شاهد) که در آن به موسقی گوش داده نمی‌شود. در این حالت، هم شرایط آزمایشی توضیح داده می‌شود و هم شرایط کنترل.

۴- در مطالعات آزمایشی گمارش تصادفی یا غیر تصادفی را مشخص کنید.

اگر مطالعه از نوع تجربی است، باید اشاره کرد که آیا شرکت‌کننده‌ها به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده‌اند یا خیر. توزیع یا گمارش تصادفی به ما اجازه می‌دهد تا دست به نتیجه‌گیری علی بزنیم، زیرا می‌توانیم تاثیر متغیرهای دیگری مانند شخصیت و تفاوت‌های فردی که غیر از متغیرهای اصلی پژوهش هستند را حذف کنیم.

۵- باید اشاره کنیم که آیا یافته‌ها از نظر آماری معنادار هستند یا خیر.

اگر یافته ها یا نتایج پژوهش از نظر آماری معنادار نباشند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که بین شرایط آزمایش و کنترل تفاوتی وجود دارد، یا اینکه متغیرها در تحقیق همبسته، با هم همبستگی دارند. در مجموع، در صورتی که معناداری یا ضریب P از ۰٫۵ کوچک‌تر باشد نتایج معنادار در نظر گرفته می‌شوند.

۶- از یافته‌های همبستگی نباید نتیجه‌گیری علی کرد.

با استناد به یافته‌های همبستگی نمی‌توان نتیجه‌گیری علی کرد. وقتی دو متغیر با یکدیگر رابطه دارند مشخص نیست که آیا یکی از این دو متغیر بر دیگری تاثیر دارد یا خیر. چرا که ممکن است متغیر یا متغیرهای دیگری باشند که بر هر دو متغیر به صورت همزمان اثر گذاشته‌اند. از این رو، برای توصیف یافته‌های همبستگی، نباید از زبان علی استفاده کرد.

برای یافته‌های همبستگی، از کلمه‌هایی مانند “effect”، “cause” و “influence” استفاده نمی‌شود. با این حال، استفاده از “relationship”، “association” و “correlation” برای یافته‌های همبستگی امکان پذیر است. برای مثال، تصور کنید که رابطه میان همدلی و رفتارهای یاری‌گرایانه در یک تحقیق همبستگی تایید شده است. در این حالت، باید اظهار کرد که “همدلی با رفتار یاری‌گرایانه ارتباط دارد”. در این مثال، نمی‌توان اظهار داشته که “همدلی منجر به رفتار یاری‌گرایانه می‌شود یا بر آن تاثیر دارد”.

برای دریافت خدمات مربوط به ترجمه تخصصی مقاله، نگارش کارولتر، فورمت‌بندی مقاله، ادیت تخصصی و ویراستاری مقاله کافی است از طریق شماره‌های تماس ما با همکارانمان در ارتباط باشید.

ثبت ديدگاه