تفاوت بین number و amount در نگارش و ترجمه مقاله علمی

۱۳۹۷-۳-۲۸ ۱۷:۱۰:۳۳ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸|آموزش ها|بدون ديدگاه

در نگارش و ترجمه مقاله علمی همواره کمیت‌هایی وجود دارند که باید به توصیف آن‌ها بپردازیم. Number و Amount به‌ترتیب تعداد و اندازه‌ی چیزی را در یک محیط خاص بیان می‌کنند. در ادامه با کاربردهای این دو واژه در نگارش و ترجمه مقاله علمی می‌پردازیم.

برای مثال، یک گزارش پژوهشی ممکن است به تعداد شرکت‌کننده‌ها در یک مطالعه یا تعداد پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده اشاره کند:

number of participants in the study

number of questionnaires that were completed

گزارش مذکور ممکن است به زمان اختصاص‌ داده‌ شده به آزمون یا میزان شواهد یافت‌شده نیز اشاره کند:

the amount of time allocated for a test

amount of evidence found

تفاوت Number و Amount در تمایزی است که زبان انگلیسی میان اسم قابل شمارش و اسم غیر قابل شمارش قائل شده است. با اینکه این دو واژه تقریباً هم‌معنی‌اند، number پیش از واژه‌هایی به کار می‌رود که بتوانیم آن‌ها را بشماریم و amount پیش از واژه‌هایی به کار می‌رود که قابل شمارش نیستند.

اسامی قابل شمارش و کاربرد Number

اسامی قابل شمارش را واقعاً می‌توان شمرد، مانند درخت، افراد، دولت‌ها. این واژه‌ها را می‌توان تمیز داد، زیرا جمع و مفردشان با هم متفاوت است.

Number را برای اشاره به اسامی قابل شمارش به کار می‌بریم:

the number of people in a room

the number of local governments in an area

اسامی غیرقابل شمارش و کاربرد Amount

اسامی غیرقابل شمارش بیانگر چیزهایی هستند که کمیت‌شان به‌سادگی قابل تشخیص نیست، مانند آب یا هوا. این‌ها در واقع مفاهیمی هستند که به اجزاءِ کوچکتر تفکیک نمی‌شوند. با این حال، برخی از این اسامی را در شرایط خاصی می‌توان شمرد، مانند مو یا نمک. برای مثال، اگر یک تار مو در سوپ افتاده باشد یا چند دانه‌ی نمک در ظرف ریخته باشد، قابل شمارش هستند، اما اگر به صورت کلی درباره‌ی این اسامی صحبت کنیم، به اسامی غیرقابل شمارش تبدیل می‌شوند.

قرار دادن عدد پیش از اسامی غیرقابل شمارش معمول نیست؛ علاوه بر این، شکل جمع آن‌ها نیز غیرمعمول است. نمی‌توانیم بگوییم one air یا two airs. برای اینکه آن‌ها را در موقعیت‌های جمع استفاده کنیم، می‌توانیم الگوهای زیر را به کار ببریم:

  • type of
  • cup of
  • bottle of

واژه‌ی  برای توصیف اندازه یا کمیت اسامی غیرقابل شمارش به کار می‌رود. برای مثال:

you can measure the amount of water in a beaker

you can measure the amount of air in a bottle

یکی از استثناها واژه‌ی data است. با اینکه data حالت جمع datum است، و در واقع اسم جمع محسوب می‌شود، عبارت the amount of data کاملاً معمول است.

ثبت ديدگاه