ترتیب صفت ها و جایگاه درست آن ها در ترجمه و نگارش آکادمیک

۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۷:۲۷:۴۰ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹|آموزش ها|بدون ديدگاه

اگر کسی از شما بخواهید چیزی را توصیف کنید، به احتمال زیاد از صفت استفاده می‌کنید، واژه‌ای که ویژگی‌های یک اسم را توصیف می‌کند. در زبان انگلیسی هیچ قاعده‌ای تعداد صفت‌های جمله را محدود نمی‌کند. با این حال، صفت‌ها را نمی‌توانید به هر ترتیبی که خواستید در جمله قرار دهید. انگلیسی زبان‌ها اصول خاصی برای مرتب‌سازی صفت‌ها و جایگاه آن‌ها دارند. با وب سایت ترجمه مقاله نیتیو پیپر همراه باشید.

هر واژه‌ای، با توجه به مقوله‌ی دستوری آن (part of speech)، جایگاه خاصی در جمله دارد. اسم معمولاً در ابتدای جمله می‌آید و صفت‌ها باید پیش از اسم قرار گیرند. در اینجا، برخی از صفت‌ها که هم قبل از اسم و هم بعد از اسم به کار می‌روند مرور می‌شوند، اما محل استفاده از آن‌ها در معنای جمله تاثیر می‌گذارد:

The concerned parents

والدین نگران

The parents concerned

والدینی که درگیر مسأله‌ای هستند یا به آن‌ها اشاره شده است

The present people

افرادی که در جایی حضور دارند

The people present

افرادی که چیزی را پیشنهاد یا ارائه داده‌اند

A responsible person

فردی که منطقی و قابل اعتماد است

The person responsible

فردی که مسئول انجام کاری است یا مسئولیت چیزی با اوست

اکنون ساز و کار اساسی ترتیب صفت‌ها در انگلیسی را مرور کرده و خواهیم دید که آیا این اصول در نگارش آکادمیک هم استفاده می‌شوند یا خیر. اگر چند صفت کنار هم قرار گیرند، باید به شیوه‌ای خاص مرتب شوند. در انگلیسی، معمولاً بیشتر از دو یا سه صفت به عنوان موصوف پیش از اسم قرار نمی‌گیرد. باید توجه کرد که صفت‌ها ممکن است ترکیبی از دو یا چند واژه باشند که با خط ربط از هم جدا می‌شوند. اگر چند صفت بیش از اسم استفاده شود، از چارچوب زیر می‌توان به عنوان راهنمای ترتیب صفت‌ها استفاده کرد.

ترتیب صفت ها و جایگاه درست آن ها در زبان انگلیسی

اول: تخصیص‌گر

(this, that, these, those, me, you, him, her, they, their , some, our, several)

یا حروف تعریف

(a, an, the)

دوم: صفت‌هایی که عقیده‌ی شخصی گوینده، ویژگی‌ها یا مشاهدات را بیان می‌کنند

(lovely, useful, cute, difficult, comfortable)

سوم: توصیف اندازه یا سایز فیزیکی

(big, little, tall, short)

چهارم: سن

(old, new, young, adolescent)

پنجم: شکل

(circular, irregular, triangular)

ششم: رنگ

(red, green, yellow)

هفتم: اصل و مبدأ

(English, Mexican, Japanese)

هشتم: جنس

(cotton, metal, plastic)

نهم: وابسته‌ها یعنی اسمی که به عنوان صفت استفاده می‌شود تا کیفیت اسم بعد از خودش را تغییر دهد.

(campus activities, rocking chair, business suit)

در ترکیبات بالا campus، rocking، و business همین نقش را ایفا می‌کنند.

دهم: اسم اصلی یا موصوف

در ردیف قبل، activities، chair، و suit در این نقش استفاده شده‌اند.

مثال‌های ترتیب صفت ها و جایگاه درست آن ها

This archeologist found a lovely-little-old-rectangular-black-Egyptian-marble rock below the pyramid of Giza.a

Scientists discovered this-beautiful-small-pink-French butterfly at the Parc Floral in Paris.a

Animal right activists were concerned as the product was unnecessarily tested on an-endangered-small-young-brown-African.a

The new disease shows as an-unpleasant-big-circular-red patch on the forehead skin of those who are infected.a

کاربرد بیش از سه صفت برای توصیف اسم یا ضمیر کمی مشکل است و گاهی ناشیانه به نظر می‌رسد. با این حال، رعایت کردن ترتیب آن‌ها مطمئناً مهم است.

برای دریافت خدمات مربوط به ترجمه تخصصی مقاله، نگارش کارولتر، فورمت‌بندی مقاله، ادیت تخصصی و ویراستاری مقاله کافی است از طریق شماره‌های تماس ما با همکارانمان در ارتباط باشید.

ثبت ديدگاه