اهمیت نشانه گذاری در ترجمه مقالات علمی

۱۳۹۸-۹-۱۲ ۱۷:۲۸:۲۰ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱|آموزش ها|بدون ديدگاه

اهمیت نشانه گذاری در ترجمه مقالات علمی در این است که درک مقاله را برای خواننده آسان می‌کند. مقاله‌های پژوهشی معمولاً ایده‌های پیچیده و جمله‌های بلند دارند. بنابراین، نشانه‌گذاری درست در جمله‌های مقاله‌های پژوهشی مهم است. نشانه‌گذاری استدلال‌‌های‌تان را تقویت می‌کند و هیچ ابهامی در مقاله باقی نمی‌گذارد. در این مقاله، تعدادی از نشانه‌های مهم در مقاله‌های پژوهشی را مرور می‌کنیم. برخی از نشانه‌های رایج عبارتند از: نقطه‌ویرگول (semicolon)، دونقطه (colon)، و  علامت کوتیشن (quotation mark). با وب سایت ترجمه مقاله نیتیو پیپر همراه باشید.

در کجا باید از نقطه ویرگول استفاده کنیم؟

مورد استفاده اول: ارتباط دادن دو بند مستقل (independent clause) که هم‌بستگی معنایی دارند. بند می‌تواند یک جمله‌ی کامل باشد. ایده‌های این نوع جمله‌ها یا بندها باید ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند. برای مثال:

It rained all day; we were cold, wet, and miserable standing outside

در این جمله، هر کدام از بخش‌هایی که با نقطه‌ویرگول از هم جدا شده‌اند می‌توانند یک جمله‌ی مستقل باشند. برای مثال:

It rained all day. We were cold, wet, and miserable standing outside

این دو جمله رابطه‌ای نزدیک با هم دارند. این افراد، که در هوای بارانی بیرون ایستاده‌اند، هم سردشان است، هم خیس شده‌اند و هم درمانده شده‌اند. حالا جمله‌ی زیر را در نظر بگیرید:

It rained all day; I thought about having chicken for dinner

این‌ها دو بند مستقل‌اند؛ با این حال، ارتباط نزدیکی با هم ندارند. در مجموع، هوای بارانی تأثیری بر انتخاب ما برای «شام» ندارد. در این حالت، استفاده از نقطه‌ویرگول نادرست است.

مورد استفاده دوم: فرض کنید که می‌خواهید دو بند مستقل را با هم پیوند دهید. اگر بند دوم با یک قید ربط (conjunctive adverb) یا واژه‌های پیوندی شروع شده باشد، باید قبل از بند اول، از نقطه‌ویرگول استفاده کنید. برخی از این قیود و واژه‌ها عبارتند از:

However, therefore, moreover, furthermore, thus, meanwhile, nonetheless, otherwise, In fact, for example, that is, for instance, in addition, in other words, on the other hand, even so

Our results indicated a correlation; however, the correlation was weak

مورد استفاده سوم: جدا کردن اجزاء موجود در یک فهرست که قبلاً در آن از ویرگول استفاده شده است.

از نقطه‌ویرگول می‌توان برای جدا کردن اجزاء مستقل موجود در یک فهرست  که کاربرد همزمان ویرگول در آن الزامی است استفاده کرد. مثال زیر را مرور می‌کنیم:

The conference was attended by Senator McCaskill, Finance Committee Chair; Senator McConnell, Party Whip; and Mr. Ivan McGregor, a lobbyist from the telecommunications industry

در جمله‌ی بالا نقطه‌ویرگول اسم‌های موجود در فهرست را از هم تفکیک می‌کند زیرا بعد از اسم از ویرگول استفاده شده است تا برای هر شخص، توضیح بیشتری ارائه شود. حالا به این جمله توجه کنید:

The plants can be found in Michigan; Illinois; and New Jersey

این مثال نادرست است زیرا دارای ویرگولِ تفکیک‌کننده‌ی اجزاء نیست. چطور این مشکل را حل کنیم؟

The plants can be found in Detroit, Michigan; Champagne, Illinois; and Trenton, New Jersey

در کجا باید از دو نقطه استفاده کنیم؟

مورد استفاده اول: در حالی که نقطه‌ویرگول دو بند مستقل را از هم تفکیک می‌کند، دو نقطه پس از بند مستقل استفاده می‌شود تا بر گزاره‌ای که پس از آن استفاده شده تأکید بیشتری شود یا توضیح بیشتری برای آن ارائه شود. برای مثال:

Scientists remain puzzled by this outcome: prior research suggested that it should have been impossible

توجه کنید که تمایز میان نقطه‌ویرگول و دو نقطه کمی گیج‌کننده است. یکی از روش‌های مناسب برای به خاطر سپردن آن‌ها این است که، مانند جمله‌ی بالا، دو نقطه منجر به برجسته‌تر شدن بند دوم می‌شود. در مثال پیشین:

“It rained all day; we were cold, wet, and miserable standing outside”

شرایط “cold, wet and miserable” ارتباط نزدیکی با “rain” دارد، اما هر دو بخش جمله ارزش برابری دارند و تأکید بر هر دو جمله یکسان است. به عبارت دیگر، اگر بخواهید بر بند دوم تأکید کنید، باید از دو نقطه استفاده کنید. اگر می‌خواهید هر دو بند وزن یکسانی داشته باشند از نقطه‎ویرگول استفاده کنید.

مورد استفاده دوم: دو نقطه پیش از یک فهرست قرار می‎گیرد. برای مثال:

In this paper we examine four major concepts: agenda setting, problem definition, collaborative problem-solving, and policy design

مورد استفاده سوم: از دونقطه می‎توان پیش از نقل قول استفاده کرد. برای مثال:

In her impassioned speech before the court, Mrs. Ginsburg argued that sex, just like race, was an intrinsic and unchangeable quality and should therefore be treated the same in discrimination cases: “Just as I cannot change my race, and it is apparent to everyone around me, I cannot change my sex, and it is a primary identifying characteristic. If the court has established that race is not to be discriminated on these grounds, why is sex any different?a

در کجا باید از علامت کوتیشن (علامت‌گفتار) استفاده کنیم؟

مورد استفاده اول: علامت کوتیشن برای متن‎هایی استفاده می‎شود که به‎طور مستقیم از منبعی نقل می‎شوند. توجه کنید که علامت کوتیشن، هنگامی که نقل قول مستقیم صورت می‎گیرد، خارج از نقطه و ویرگول قرار می‌گیرد.

According to Johnston, “Cats that are not fed once every three hours may exhibit needy behaviora

مورد استفاده دوم: علامت کوتیشن برای تأکید بر عبارت‌های نامانوس، غیرمعمول، ساخته‌ی ذهن نویسنده، یا عامیانه استفاده می‌شود. برای مثال:

People say that women who do not marry up to the age of 40 are “old maidsa

در صورتی که بخواهیم یک نقل قول را درون یک نقل قول بزرگ‌تر قرار دهیم از  علامت کوتیشن یگانه (single quotation) استفاده می‌کنیم. برای مثال:

According to Keystone, “Members of Parliament were reluctant to disclose instances of accepting bribes, stating ‘we cannot be certain which payments were legitimate and which were not’.”a

توجه کنید که از علامت کوتیشن نباید برای تأکید بر واژه‌های معمولی استفاده کرد. برای مثال:

نادرست:

Our market sells fresh “corna (تأکید نابجا)

درست:

The New York Times said that our corn is “the freshest in towna (نقل قول مستقیم)

نتیجه‌گیری درباره اهمیت نشانه گذاری در ترجمه مقالات علمی

در این مقاله، نشانه‌هایی مانند نقطه‌ویرگول، دو نقطه و کوتیشن را مرور کردیم. در مقاله‌ی بعدی از همین مجموعه، نشانه‌های بیشتری مانند آپاستروف (apostrophe) را مرور می‌کنیم و به ابهامات مرتبط با خط فاصله (dash)، خط فاصله‌ی کوتاه (en dash) و خط فاصله‌ی بلند (em dash) می‌پردازیم. در مقاله‌های پژوهشی، کدام یک از نشانه‌ها برای‌تان مشکل‌سازند؟ آیا درباره‌ی نقطه ویرگول، دو نقطه، و علامت کوتیشن سوال دیگری دارید؟ لطفاً نظرتان را با ما در میان بگذارید.

برای دریافت خدمات مربوط به ترجمه تخصصی مقاله، نگارش کارولتر، فورمت‌بندی مقاله، ادیت تخصصی و ویراستاری مقاله کافی است از طریق شماره‌های تماس ما با همکارانمان در ارتباط باشید.

ثبت ديدگاه