اسم‌سازی (nominalization) و شفافیت در نگارش آکادمیک

۱۳۹۷-۳-۲۰ ۱۴:۴۱:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰|آموزش ها|بدون ديدگاه

اگرچه پژوهش از نگارش شفاف و مستقیم سود می‌برد، معمولاً وفاداری به شیوه‌های نگارش آکادمیک منجر به ارائه‌ی عبارت‌های خشک و رسمی می‌شود. به طور معمول شفافیت در نگارش آکادمیک کم است و در نتیجه، نویسندگان متون آکادمیک اغلب متونی را ارائه می‌دهند که خوانش و درک آن‌ها مشکل است. این گونه متون انسجام و جریان منطقی ندارند و تمرکز مخاطب از موضوع اصلی پژوهش منحرف می‌شود. این مشکلات معمولاً براثر بی‌توجهی به یک هدف مشترک رخ می‌دهند؛ این هدف شفاف کردن محتوای مقاله است. برخی از ویژگی‌هایی که متن آکادمیک را پیچیده و اطناب‌آمیز می‌کنند عبارتند از:

  • تأکید بر افعال استاتیک (static verbs)
  • تأکید بر اسامی انتزاعی (abstract nouns)

استفاده‌ی مکرر از افعال استاتیک و اسامی انتزاعی منجر به اسم‌سازی و کاهش شفافیت در نگارش آکادمیک می‌شود.

اسم‌سازی چیست؟

اسم‌سازی بیان یک کار مهم (به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برای درک جمله) توسط یک اسم انتزاعی است. زمانی که از اسم به جای فعل یا صفت استفاده می‌کنیم، اسم‌سازی رخ می‌دهد. جمله زیر را در نظر بگیرید:

A comparison was made of the effects of inflation on the stock market by Smith and Jones.a

در جمله‌ی بالا اصلی‌ترین کار جمله، یعنی to compare، با یک اسم انتزاعی بیان شده است. با اینکه عبارت‌های ثقیل در نگارش آکادمیک تا حدودی مرسوم‌اند، باید دقت کرد که بر خوانایی متن تأثیر منفی نداشته باشند. بنابراین، برای وضوح متن، پیشنهاد می‌شود که در صورت امکان از اصول زیر پیروی شود:

  • استفاده از کننده‌ی کار (agent) در جایگاه فاعل.
  • استفاده از کار (action) در جایگاه فعل.

در نتیجه، جمله‌ی بالا به این شکل اصلاح می‌شود:

Smith and Jones compared the effects of inflation on the stock market.a

اسم‌سازی سبب می‌شود مخاطب بر مفعول جمله تمرکز کند. این مساله خوانش و درک جمله را مشکل می‌کند و از شفافیت در نگارش آکادمیک می‌کاهد. در این جمله‌ها، فعل جمله حلقه‌ی مفقوده‌ی آن است و نبود فعل سبب می‌شود اطلاعات اصلی جمله از نظر مخاطب پنهان بماند.

برای مثال:

The university students conducted an investigation of the passive action of the university teaching body.a

در جمله‌ی بالا، می‌توان با اصلاح اسم‌سازی و تأکید بیشتر بر فعل (investigated)، آن را کوتاه‌تر و قابل فهم‌تر کرد.

The university students investigated the passive action of the university teaching body.a

از شیوه‌ی فوق، می‌توانیم برای کوتاه‌تر کردن جمله‌هایی استفاده کنیم که با the fact that آغاز می‌شوند تا خوانش جمله ساده‌تر شود.

The fact that the reduced sample size affected the outcome of the study was noted by the panelists.a

شکل اصلاح‌شده‌ی جمله:

The panelists noted that the reduced sample size had affected the outcome of the study.a

برخی از اسم‌سازی‌های معمول عبارتند از:

اسم‌سازی پسوند فعل یا صفت
Explanation  -tion Explain
Appearance -ance Appear
carelessness -ness careless

برخی از انواع دیگر اسم‌سازی‌ها عبارتند از:

اسم‌سازی فعل
Choice Choose
Burial Bury
belief believe

برخی از ایده‌ها را صرفاً با اسم‌سازی می‌توان بیان کرد. بنابراین، اسم‌سازی‌های اینچنینی بلامانع‌اند: taxation، revolution، amendment، assessment، …

در مجموع، نگارش پژوهش کاری پرمسئولیت است. باید شیوه‌ی بیان‌تان را با دقت انتخاب کنید.

ثبت ديدگاه