استفاده از جمله‌های شرطی در نگارش آکادمیک و ترجمه متون علمی

۱۳۹۷-۴-۱۰ ۲۲:۱۱:۵۱ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰|آموزش ها|بدون ديدگاه

جمله‌های شرطی در زبان انگلیسی یک رخداد خاص و پیامد احتمالی آن را توصیف می‌کنند. جمله‌های شرطی معمولاً برای بحث درباره‌ی نتیجه‌ی مطالعات پژوهشی یا بخشی از فرضیات پژوهشی به کار می‌روند.

کاربرد جمله‌های شرطی در نگارش آکادمیک کاملاً معمول بوده و در بسیاری از موارد، برای بیان یک شرط و نتیجه‌ی آن ضروری است. جمله‌های شرطی گزاره‌هایی هستند که از الگوهای زیر پیروی می‌کنند:

“if…, … a

یا

“unless…, … a

انواع جمله‌های شرطی

جمله‌های شرطی با استفاده از دو جمله‌واره ساخته می‌شوند. این دو جمله‌واره عبارت‌اند از جمله‌واره‌ی شرط یا عبارت شرط، “if clause”، و جواب شرط، “main clause”. پنج نوع جمله‌ی شرطی وجود دارد. از آنجا که هر کدام از آن‌ها معنای متفاوتی را منتقل می‌کند، باید با تمام‌شان آشنا شد.

  • جمله‌ی شرطی نوع صفر بیان‌گر یک حقیقت کلی درباره‌ی یک موقعیت است. این جمله‌ها نشان می‌دهند که یک شرط بخصوص همیشه به یک پیامد ثابت منتهی می‌شود.

برای مثال:

If I don’t turn on my air conditioner, my house is hot.a

 توجه کنید که هر دو بخش جمله زمان حال ساده هستند.

  • جمله‌ی شرطی نوع یک وضعیتی را بیان می‌کند که در آن پیامدی در زمان آینده به صورت غیرقطعی اتفاق خواهد افتاد.

برای مثال:

If you eat your broccoli, you will feel great.a

 توجه کنید که عبارت شرط زمان حال ساده بوده و جواب شرط زمان آینده است.

  • جمله‌ی شرطی نوع دوم عبارت شرط و نتیجه‌ای را بیان می‌کند که بسیار غیرمحتمل است (که بیشتر به آرزو شبیه است).

برای مثال:

If I had control over the food sources, I would end world hunger.a

در بخش عبارت شرط از گذشته‌ی ساده استفاده شده است و در بخش جواب شرط از “would”، “could” یا “should” استفاده می‌شود.

  • جمله‌ی شرطی نوع سوم کمی متفاوت است. این نوع جمله‌ها بیان می‌کنند که اگر رخدادی در زمان گذشته اتفاق نمی‌افتاد، شرایط متفاوتی رقم می‌خورد.

برای مثال:

If you had told me you were hungry, I would have bought food for you.a

توجه کنید که در این حالت، شرط مورد نظر اتفاق نیفتاده است. در عبارت شرط از ماضی بعید استفاده می‌شود و از would+have+past participle در جواب شرط استفاده می‌شود.

  • جمله‌های شرطی مختلط به چیزی در گذشته اتفاق افتاده اما نتیجه‌ی آن تا زمان حال ادامه پیدا کرده است اشاره می‌کنند، با این تفاوت که شرط گذشته و نتیجه‌ی آن واقعی نیست.

برای مثال:

If I had learned to ride sooner, I would be a top rodeo star by now.a

توجه کنید که در این حالت، در عبارت شرط از ماضی بعید استفاده می‌شود، و در جواب شرط از would+verb استفاده می‌کنیم. علامت‌گذاری جمله‌های شرطی ساده است. از ویرگول برای جداسازی عبارت شرط و جواب شرط استفاده می‌شود.

برخی استثنائات

پس از if، گاهی اوقات از will (آینده‌ی ساده) استفاده می‌شود.

If turmeric will ease my arthritis pain, I will take some every day.a

توجه کنید که عمل اشاره‌شده در عبارت شرط هنوز اتفاق نیفتاده است، اما پس از اتفاق افتادن جواب شرط عمل مذکور نیز اتفاق خواهد افتاد.

اگر در عبارت شرط از were to استفاده شود، استثناء دیگری اتفاق خواهد افتاد. این عبارت برای تاکید بر اهمیت نتیجه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد به کار می‌رود. برای مثال:

If she were to fall on that arm again, she would have to have surgery.a

عمل اشاره‌شده در جواب شرط، از طریق کاربرد “were to” اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

اهمیت برای پژوهش‌گران

در پژوهش‌های‌تان، یا خودتان آزمایش‌هایی را اجرا می‌کنید یا، برای انجام یک فراتحلیل، از نتیجه‌ی آزمایش‌های دیگران استفاده می‌کنید. در هر دو مورد، باید یافته‌ها و ارزیابی‌های‌تان را گزارش کنید. برای این کار، موقعیت‌های پیش خواهند آمد که نتیجه‌ی مطالعه‌تان یا حتی مطالعه‌ی آینده‌تان بر شرط‌های خاصی استوار هستند. نتیجه‌گیری‌تان مبتنی بر شواهد، داده‌ها یا نظریات است. باید نتیجه‌گیری‌تان را به شکل احتمال رخ دادن چیزی در زمان گذشته، در زمان حال یا در زمان آینده بیان کنید. در این حالت، جمله‌ی شرطی به کارتان می‌آید.

ثبت ديدگاه