۱۰۰ کلمه برای ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله

۱۳۹۸-۹-۱۶ ۱۲:۴۵:۴۳ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶|آموزش ها|بدون ديدگاه

ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله کاری بسیار مهم است. برخی پژوهشگران عقیده دارند که دشوارترین کار در نگارش و ترجمه مقاله تحقیقی، حفظ جریان روان مقاله در کنار درک آسان آن برای خوانندگان است. یکی از دلایل مهم برای وجود چنین مشکلی، عدم وجود کلمات ربطی یا نامناسب بودن کلمات ربطی در متن مقاله است.

در این مقاله، ما قصد داریم ۱۰۰ کلمه کلیدی برای برقراری ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله را به شما معرفی کنیم. با نیتیو پیپر همراه باشید تا این کلمات را بهتر بشناسید.

۱۰۰ کلمه برای ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله

کلید واژه‌هایی برای بیان علت

 • Due to
 • Because of
 • Because
 • Owing to

کلیدواژه‌­هایی برای نشان دادن اثر چیزی

 • Therefor                                         بنابراین
 • As a result                                        در نتیجه
 • Consequently                                 در نتیجه
 • Thus                                              پس، بنابراین، بدین ترتیب
 • Thereby                                        بدین وسیله، به موجب آن
 • Hence                                           بنابراین، از این رو، از این جهت
 • As a result                                      در نتیجه
 • For this reason                               برای این دلیل
 • Eventually                                      در نهایت
 • The reason why                              دلیل اینکه چرا

 

 کلیدواژه‌­هایی برای افزودن اطلاعات بیشتر

 • Furthermore                                     علاوه بر این
 • In addition                                        علاوه بر این
 • And                                                  و
 • Similarly                                          مشابه
 • As well as                                        همچنین
 • Too                                                  همچنین
 • What’s more                                     چیزهای بیشتر
 • Even                                                حتی
 • Likewise                                          علاوه بر این، همچنین
 • Moreover                                         بعلاوه، علاوه بر این
 • Besides                                            گذشته ازاین، همچنین

 

کلمات کلیدی برای بیان شرایط

 • If                                                        اگر
 • In case                                                در صورتی‌که
 • Provided that                                      به شرطی‌که
 • Whether                                              چه، آیا
 • Unless                                                مگر این‌که
 • So that                                               بطوری‌که

کلیدواژه‌­هایی مربوط به علامت گذاری زمان

 • First                                                  اولین
 • Second                                              دومین
 • Secondly                                            ثانیاً
 • Last                                                   آخر
 • Lastly                                                آخری
 • Third                                                 سومین
 • Thirdly                                               ثالثاً
 • Firstly                                                 اولاً
 • During                                                در حین
 • Since                                                   از زمانی‌که
 • To begin with                                      برای شروع با
 • Simultaneously                                   همزمان
 • Afterward                                           پس از آن
 • When                                                 هنگامی‌که
 • Then                                                   سپس
 • First of all                                          اول از همه
 • Before                                                قبل از
 • After                                                  بعد از
 • While                                                در حالی‌که
 • At the same time                               همزمان
 • After this                                           بعد از این
 • After that                                          بعد از آن
 • Meanwhile                                       در همین حال
 • Following this                                  در دنباله این
 • As soon as                                        به محض اینکه
 • Next                                                  بعداً
 • Subsequently                                    متعاقباً

 

کلیدواژه­‌هایی مربوط به زمان و مکان

 • Above                                                  بالا
 • Behind                                                 پشت
 • Below                                                  زیر
 • Beyond                                                فراتر
 • Here                                                    اینجا
 • There                                                   اونجا
 • To the right                                          به سمت راست
 • Near by                                                نزدیک
 • Opposite                                               برعکس، مخالف
 • On the other side                                  از طرف دیگر
 • In the background                                در پس زمینه
 • directly ahead                                      مستقیم جلوتر
 • Along the wall                                      در امتداد دیوار
 • As you turn right                                  همان‌طور که به سمت راست می‌چرخید
 • At the top                                             در بالا
 • Across the wall                                    در عرض دیوار
 • At this point adjacent to                       در نقطه مجاور این

کلیدواژه­‌هایی برای ترتیب توالی

 • First                                                             اولین
 • Second                                                         دومین
 • Finally                                                         سرانجام
 • Hence                                                          از این رو
 • Next                                                            بعد
 • Then                                                           سپس
 • From here on                                               از اینجا به بعد
 • To begin with                                               برای شروع
 • Last of all                                                    آخر کار
 • After                                                           بعد از
 • Before                                                         قبل از
 • In the end                                                   در پایان
 • Gradually                                                   به تدریج
 • as soon as                                                   به محض اینکه

 کلیدواژه‌­هایی برای مقایسه

 • Like                                                           مانند
 • In the same manner                                   به همان شیوه
 • As so                                                         مشابه آن
 • Similarly                                                    شبیه

کلیدواژه‌­هایی برای مثال زدن

 • For example                                                برای مثال
 • For instance                                                برای مثال
 • To illustrate                                                 برای نشان دادن
 • To be specific                                              به ویژه
 • Such as                                                       مانند
 • Moreover                                                    علاوه بر این
 • Just as important                                         به همان اندازه مهم است
 • Similarly                                                     به همین ترتیب
 • Furthermore                                               بعلاوه، گذشته از این
 • In the same way                                         به همان روش

کلیدواژه‌هایی برای نتیجه‌­گیری

 • In summary                                               خلاصه
 • To summarize                                            خلاصه
 • To sum up                                                 در مجموع
 • In conclusion                                             در نتیجه
 • Finally                                                       سرانجام
 • Briefly                                                       مختصراً
 • In Short                                                    به اختصار
 • To conclude with                                      برای نتیجه گیری
 • Lastly                                                       در نهایت

جمع‌بندی ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله

در اینجا شما را با ۱۰۰ کلمه و عبارت آشنا کردیم که می‌توانید برای ارتباط بین جملات در ترجمه مقاله استفاده نمایید. در صورتی که نیاز به خدمات ترجمه نیتیو و تخصصی داشته باشید می‌توایند با همکاران ما در نیتیو پیپر تماس بگیرید. موسسه نیتیو ارائه دهنده بالاترین کیفیت ترجمه به پژوهشگران می‌باشد.

ثبت ديدگاه